сочинения по украинской литературе

Категориясочинения по украинской литературе

Зображення робітничого руху. І.  Франка, нове явище в українській літературі другої поло­вини XIX століття. У повісті правдиво розкриваються сто­сунки між робітниками та капіталістами, показано нестерп­не становище народу у 60—70-х роках XIX століття.

читать далее

Зображення. Повість “Борислав сміється” — один з видатних творів І. Франка, нове явище в українській літературі XIX сто­ліття. В ній правдиво розкриваються стосунки між робітни­ками та капіталістами, показано нестерпне становище наро­ду. І. Франко з позиції революціонера поставив

читать далее

Співзвучність поезії Франка. Життя і творчість Івана Франка тісно пов’язані з селом, в якому він народився і жив. Воно розташоване в мальовни­чому закутку, оточене дубовими та ялиновими лісами і каз­ково-таємничим гірським валом, який називається Діл. Материні пісні вчили Івана любити народ,

читать далее

Співзвучність поезії. Травневий тихий вечір у моєму селі. Спалахнули ясні зорі, серед них гордо пишається золотий місяць. Повітря чисте, свіже. Стою і милуюсь садом, котрий вкритий білим серпанком. Здалека долинула задушевна пісня. Заслухалась.

читать далее

Образ народу в комедії. Комедію “Хазяїн” І. Карпенко-Карий написав навесні 1900 року. Перші вистави “Хазяїна” пройшли з великим успіхом у Києві в 1901 році. У цій комедії автор проявив себе драматургом-новатором. Це відразу вловили і критика, і глядачі не тільки в Україні, а й за її межами.

читать далее

Особливості образу Пузиря. У творчості І. Карпенка-Карого найвидатнішим зразком сатиричної комедії є п’єса “Хазяїн”. Жанрову специфіку свого твору автор визначив так: “Зла сатира на чоловічу любов до стяжання без жодної іншої мети. Стяжання для стяжання!”

читать далее

Видатне досягнення української драматургії XIX ст. Продовжуючи традиції Г. Квітки-Основ’яненка, І. Кот­ляревського, Т. Шевченка, він поставив своє перо митця на службу народові. Драматург з великою викривальною си­лою показує типові явища

читать далее

Пузир  дика, страшна сила. Як основу п’єси “Хазяїн” автор використав реальні події кінця XIX століття, коли на поверхню економічного життя на Україні почали випливати спритні хижацькі натури. І письменник розкрив хижацьке обличчя українського “чу­мазого” в образі Пузиря,

читать далее