сочинения по украинскому языку

Категориясочинения по украинскому языку

Пузир страшна сила. Творча і громадська діяльність Івана Карпенка Карого посідає чільне місце в історії духовного життя українського народу останніх десятиріч XIX — початку XX століття. “Хазяїн” — це комедія, у якій автор показує капіталістичну дійсність кінця XIX століття, коли на поверхню економіч­ного життя

читать далее

“Ой, співанко-коломийко, як тебе не знати!”. Із сивої давнини пісня виражала мрії, сподівання, смуток, радість народу. Одним з її жанрових різновидів є коломийки, найбільш поширені на Гуцульщині. У цих невеличких піснях не тільки оспівувалося тяжке життя селян, їх страждання, а й вимальовувалися образи захисників народу:

читать далее

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПОЕМИ. Іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гасет казав, що «найзначніші твори мистецтва завжди були витворами доби занепаду, коли поступово нагромаджуваний досвід до решти оголював творчі нерви ». Це у вищій мірі стосується творчості видатного українського письменни­ка Івана Франка. «Поетова задача, —писав Франко, — з розрізнених явищ, які підпадають під наші замисли, створити цілість, пройняту одним духом, […]

читать далее

ТЕМА ТРАГІЧНОЇ ДОЛІ МИТЦЯ. Поезія І. Франка «Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…» наділена чарівною притягальною силою. Вона не просто служить об’єктом читацької насолоди, а зачаровує читача, приголомшує його своєю глибиною й завершеністю. Основна тема твору — творча трагедія митця — розробляється в оригінальній художній формі.

читать далее

ТРАГІЧНЕ КОХАННЯ ПОЕТА І. ФРАНКА. Серед багатющого літературного здобутку І. Франка збірці «Зів’я­ле листя », що з’явилася друком 1896 року, належить особливе місце, адже у всій світовій літературі, мабуть, важко знайти більш хвилюю­чу поетичну розповідь про страждання людської душі, зраненої жит­тєвими негараздами і трагічним коханням. « Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств […]

читать далее

ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ. «Я думаю, що моя сила найбільша у драмі», —- писав М. Стариць­кий І. Франкові. Це й справді так. Його п’єси стали невмирущими. У всіх без винятку драматичних творах митця ми бачимо повноцінні людські характери, що діють у яскраво змальованих автором обста­винах. До речі, саме у зовнішній обстановці дії, в побуті нерідко шукає митець […]

читать далее

МОТИВИ ЛІРИКИ М. СТАРИЦЬКОГО. Поетичний доробок М. Старицького — вагомий внесок у скарбни­цю нашої духовної культури. Він писав вірші впродовж майже соро­ка років: перший вірш «Ждання» написаний 1865 року, останній «Двері, двері замкніть…» — 2 квітня 1904 року, незадовго до смерті. У поезії Старицький відкинув ту стилізовану образність «співучого селянина», яка була притаманна його попередникам. Відгукуючись […]

читать далее

ПСИХОЛОГІЗМ ОБРАЗУ КАТА. Життєвою основою творів О. Кониського найчастіше ставали спо­стереження над життям селян, міської бідноти, чиновників, свяще­ників, сільської та міської інтелігенції Чернігівщини, Полтавщини, а також особисті враження, винесені з часів заслання та від спілку­вання з людьми під час адвокатської практики. Плідними виявилися пошуки письменника й у сфері гумору і сатири. Найчастіше об’єктом сміху виступають представники […]

читать далее