сочинения по украинской литературе

Категориясочинения по украинской литературе

Символічне значення образу світла. Чи не найповніше талант Івана Кочерги розкрився в дра­матичній поемі «Свіччине весілля», в якій драматург звер­нувся до подій ХУ-ХУ! століття, коли Київ перебував під владою литовських феодалів.

читать далее

Образ Ярослава Мудрого. У ті тяжкі часи, коли вирувала Велика Вітчизняна війна, патріотична тема в літературі набувала особливо великого значення. Надзвичайно важливо було піднести дух наро­ду, нагадавши про славні сторінки історії рідної землі, про людей, які присвятили своє життя Батьківщині.

читать далее

Осмислення проблеми митця і народу. Ліна Костенко – ніжний лірик, глибокий філософ – при­вернула увагу до своєї поетичної творчості ще у 50-60-і роки. У літературі, кіно, живописі на повний голос заявило тоді про себе багато талановитих митців, які повірили, що, на­решті скинувши пута сталінщини, можна вже

читать далее

Духовні цінності. Видатна поетеса України Ліна Костенко подарувала чита­чеві щирість своєї душі, філософське осмислення життя, красу слова. Вже перші збірки поезій, що були надруковані в кінці п’ятдесятих років, провістили прихід дужої і своєрідної твор­чої індивідуальності і її велике майбутнє в літературі.

читать далее

Проблеми виховання людини-трудівника. «Повість про сім’ю» – так визначив найголовнішу про­блему п’єси Олексій Коломієць. Справді, йдеться про сім’ю, у якій кожний пізнає моральні основи людської особистості. Єдність особистого і громадського, чесна й сумлінна пра­ця кожного члена суспільства, відповідальність перед май­бутніми поколіннями за те, що ти зробив у житті – такі визначальні принципи

читать далее

Осінні мотиви в поезії Юрія Клена. Протягом останніх років у історії української літерату­ри відкриваються все нові й нові імена інтелігентів-літера- торів, справжніх патріотів своєї землі. Вони йдуть до нас із небуття і переходять у безсмертя.

читать далее

Апокаліпсис XX століття в творчості Юрія Клена. Громом серед ясного неба впала біда на Освальда Бур- гардта (Юрія Клена) влітку 1921 року. До революційних подій він ставився тоді лояльно, але це не врятувало його від арешту. Хоч і робота його була далека від полі­тики – Освальд Бургардт вчителював того року в невелич­кому провінційному містечку поблизу Пирятина.

читать далее

Драматична доля Євпраксії. Хто така Євпраксія з історії? Донька князя Всеволода. Коли дівчині виповнилося чотирнадцять, батько, керую­чись виключно політичними міркуваннями, видав її заміж у Саксонію за маркграфа Генріха IV Штаденського. Подібні одруження стали в Київській Русі традицією ще за часів князювання Ярослава Мудрого.

читать далее