сочинения по украинской литературе

Категориясочинения по украинской литературе

Сирітське життя малого Тараса. Великі поети – вічні супутники свого народу і цілого людства. Таким вірним, благородним супутником на доро­гах століть став для українців Тарас Шевченко – гордість і слава України.

читать далее

Духовна краса людини. Галицький священик Тимофій Бордуляк залишив по собі добру пам’ять серед своїх прихожан. Але Україна па­м’ятає його і як талановитого письменника, який написав прекрасні твори. Живучи поміж селянства, Тимофій Бор­дуляк

читать далее

Україна моєї мрії. Моя рідна Україна, яких тільки випробувань не випало на твою долю, хто тільки не зазіхав на твоє багатство, красу, ро­дючі землі, працелюбний народ. Але ніхто не зміг встояти пе­ред твоїми чарами, всі ставали на коліна. Не любити тебе, Україно, не піклуватися — гріх, бо ти наша мати!

читать далее

Честь і зрада. Історія України, особливо в епоху козаччини, сповнена справжніх героїчних постатей. Ці люди навіки уславили рідну землю. Письменникові Володимиру Малику пощастило відшука­ти в одному з історичних документів досі невідомий епізод. Кошовий отаман Запорозької Січі відправив до Туреччини козака з таємною місією — дізнатися про воєнні приготу­вання султана.

читать далее

Духовна краса людини. Тимофій Бордуляк був священиком і залишив по собі добру пам’ять серед парафіян. Україна пам’ятає його також як та­лановитого письменника. Тимофій Бордуляк жив поміж се­лян і тому добре знав їхні звичаї, побут, повір’я. У своїх оповіданнях письменник із великою правдивістю показав жит­тя українського села, створивши образи простих трудівників.

читать далее

Душевна краса Хариті. Оповідання “Харитя” було написане Михайлом Коцюбин­ським, коли він учителював у селі Лопатинці. Дуже схвильо­ваним був відгук Панаса Мирного, який у своєму листі пи­сав: “У такій невеличкій приповісті так багато сказано! Чис­тою, як кринична вода, народною мовою…” Дійсно, оповідання “Харитя” — один із шедеврів української літератури. Письменник із любов’ю змалював портрет дівчини — головної […]

читать далее

“Україно моя, Україно, Я для тебе на світі живу” Кожен із нас чув, як таємничо шепотить трава, як сюрчать коники. Кожен чув, як ніжно співає вивільга, як кує зозуля. Саме про це вірші відомого українського поета Дмитра Пав­личка. Ще хлопцем майбутній поет милувався краєвидами рідного села, в якому мальовничо розкидані білі хатки, оточені рясни­ми садками.

читать далее

Дорослі діти війни. Нещодавно я прочитав оповідання Миколи Вінграновсь­кого “Первінка”. Цей твір вражає майстерним змалюванням післявоєнної розрухи. У ньому також йдеться про патріо­тизм і душевну щирість післявоєнного люду. Ішли останні місяці війни. У напівзгорілій хаті жила се­лянська родина, яка складалася з жінки Марії та трьох її дітей. Найстаршому йшов дванадцятий рік. Злидні були страшні,

читать далее