сочинения по украинской литературе

Категориясочинения по украинской литературе

Часова двоплановість. Ми не можемо знати, що саме надихає митця на створення шедевра. Та можна уявити, як замислився одного разу пись­менник над долею тих творців, життя яких нам невідоме, імена загубилися в століттях, і лише спадщина їх живе серед нас. Безіменним і незчисленним будівничим дива присвяче­ний роман. Основна лінія роману — життя та творчість творця […]

читать далее

Слово борця за національну ідею. Ім’я Олега Ольжича було повернуто українській літера­турі недавно. Ми можемо тепер оцінити творчу та громад­ську діяльність цього талановитого поета, науковця, видат­ного діяча національно-визвольного руху в Україні. При­клад Олега Ольжича є гідним наслідування. Життя цієї людини було справжньою боротьбою, безперестанним пошу­ком життєвого ідеалу.

читать далее

Собор як символ духовної краси людей. Кожен визначний твір знаходить своє місце в літературі залежно від того, як він збагачує наше розуміння краси і призначення людини, які актуальні питання порушує. “Со­бор” — шостий роман Олеся Гончара, письменника, увінча­ного всіма можливими нагородами. Цей твір виконав роль не стільки інструменту розвалу, скільки єднання, соборності сил українства для […]

читать далее

Інтимна лірика Стуса вірші про кохання. Сказати так — те саме, що сказати; “Пушкін написав вірші про пам’ятник Петру І”. Замисліться тільки: майже вся лірика, присвячена коханій, синові, сім’ї, написана за десять тисяч кілометрів від них, у неволі, з постійною гіркою думою про те, як ускладнив і пока- ,лічив він їм життя. Цей біль за.безневинні […]

читать далее

Талановита книга про народ. Вершиною творчості видатного українського письменника Григорія Тютюнника є роман “Вир”. Цей твір відіграв значну роль в історії національної літератури. Письменник відкри­ває безмежне багатство людських доль і характерів. Григорій Тютюнник мав намір створити дійсно грандіозну епопею в кількох частинах. Герої твору повинні були пройти через складні життєві ситуації, боріння і труднощі. Надзадачею […]

читать далее

Людина і природа в поезії Максима Рильського. Довге літературне життя Максима Рильського скидається на невтомний підйом альпініста до вершини. Рильський пра­цював невтомно і безперервно, піднімаючись до високої про­стоти у поезії. Допомагала йому і надихала його любов до рідної природи і віра в людину. Найвища краса відносин природи і людини — у праці хлібо­роба і садівника, […]

читать далее

Трагедія закоханого серця. Збірка поезій Франка “Зів’яле листя” з підзаголовком “Лірична драма” створювалась більше десяти років (1886— 1896) і вийшла у 1896 р. То були найтяжчі роки в житті Франка. Він зазнавав дошкульних ударів із боку шляхти, урядових кіл. Його було звільнено з роботи й цим позбав­лено засобів існування. До того ж поет не мав […]

читать далее

Мотиви лірики Франка. Постать цього великого творця належить до трагічного мартирологу радянського літературознавства. Йому зводили пам’ятники, його йменням названо місто, його твори вивчали у школі. Та чи не краще було б, коли б пам’­ять про Франка жила у глибинах народної свідомості, а не була залакована, пристосована до офіціозної, фальшивої історії української літератури? Доля творів І. […]

читать далее